ข่าวกิจกรรม (เก็บตก)

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่จำกัด

ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่นและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมจัด

"โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านไผ่"20190905092104

SumOG

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง