20190725115342

 ข่าวกิจกรรม

              ช่วงเช้าเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ นำโดย คุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ และตัวแทนฝ่ายบริหารและตัวแทนเจ้าหน้าที่ มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้เสียหายจากลมพายุ สมาชิกบ้านโคกก่องและบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือ

 

รูปภาพประกอบ(ด้านล่าง)